martes, 28 de febrero de 2012

Sistemaelectoral.es


CATALÀ   Sistemaelectoral.es és un simulador a internet que permet comparar els efectes diferents que tindrien en els resultats de les eleccions espanyoles (des de 1977)  si s’haguéssin aplicat  règims electorals diferents al vigent.
Concretament, pot simular els canvis de tamany de la cambra (congrés, senat), de la barrera legal, la delimitació de districtes, el prorrateig (el repartiment proporcional) i la forma de repartiment.
Un  recurs que permet conèixer, mitjançant xifres reals, les diferències entre models electorals.


CASTELLANO    Sistemaelectoral.es es un simulador en internet que permite cotejar los efectos que tendrían en los resultados de les elecciones españolas (des de 1977) si se hubiesen aplicado sistemas electorales diferentes al actual.
Concretamente, n concreto, se pueden simular cambios en el tamaño de la cámara (congreso, senado), en la barrera legal, en la delimitación de distritos, en el prorrateo (el repartimiento proporcional) y en la fórmula de reparto empleada.
Un  recurso que permite conocer, mediante cifras reales, las diferencias entre modelos electorales.

lunes, 20 de febrero de 2012

Resum de la xerrada sobre llei electoral catalana


CATALÀ   El passat dijous 16 de febrer, al Centre Cívic Pati Llimona es convocà la quarta xarrada del cicle organizat pel grup de treball de Reforma del Sistema Electoral 15M, que va tractar la Llei electoral catalana. 
Hi participaren com a ponents Joan Botella, com a representant de Ciutadans pel Canvi; Octavi-August Grau, membre del grup Acció per la Democràcia; i Daniel Seco, membre del grup organitzador.

Daniel Seco va iniciar el debat amb una descripció de la realitat legislativa actual a Catalunya: l’absència d’una llei electoral pròpia malgrat és un imperatiu implícit a l’Estatut. Seco, analitzà també diversos sistemes electorals del nostre entorn (els models irlandès i alemany) que podrien servir com a model per formar una futura llei electoral catalana, que combinés aquests models amb un sistema de diputats amb diferent pes.
El professor Joan Botella va fer al·lusió a l’Informe que elaboraren per la Generalitat el 2007 diversos acadèmics i experts amb l’objetiu de buscar el sistema més adequat per aplicar a Catalunya. En aquest informe hi primaren els principis de participació, representativitat i transparència, així com la de viabilitat política i tècnica (utilitzant l’exemple del model irlandès, el qual conté diverses dificultats tècniques respecte a la gestió de resultats).
Botella es referí a diferents mètodes per promoure la participació i la transparència com, por ejemplo, la obligatorietat de debats, la revisió de la normativa referent a la contabilitat dels partits, o la creació d’una Sindicatura Electoral.
Octavi Grau referí diversos exemples històrics de canvi de sistema electoral i de com aquests poden afectar als resultats electoral de forma sorprenent, en funció de l’adaptabilitat dels partits al nou sistema. Va cridar l’atenció sobre la desafecció dels ciutadans respecte els polítics i va presentar una sèrie de mesures que actualment s’apliquen a diversos països (principalment del món anglosaxó), que fomenten el control ciutadà sobre la política, així com la necessitat dels partits de rendir comptes.
També va descriure el particular model escocès en el que hi ha papeletes dobles (una para escollir al partit i l’altra per escollir a la persona) i de com això afecta positivament a la relació entre representant i representat.

A les rèpliques, es debatí sobre els possibles mecanismes mitjançant els quals superar las paradoxes de funcionament del sistema irlandès, sobre la profunda desafecció política d’aquest país i sobre la necessitat de que la ciutadanía participi en el procés de definició  del sistema electoral de manera que aquesta tasca no quedi només en mans d’acadèmics o polítics.
Personas d’entre el públic varen qüestionar les raons per les quals no s’ha legislat encara un sistema electoral català i la resignació ciutadana al respecte, trobant una possible causa en la externalització de la moral pròpia de los països de tradició catòlica.CASTELLANO    El pasado jueves 16 de febrero, tuvo lugar en el Centro Cívico Pati Llimona la cuarta charla del ciclo organizado por el grupo de trabajo de Reforma del Sistema Electoral 15M, que versó entorno a la "Ley electoral catalana”. 
Participaron como ponentes Joan Botella, como representante de Ciutadans pel Canvi; Octavi-August Grau, miembro de Acció per la Democràcia; y Daniel Seco, miembro del grupo organizador. 

Daniel Seco inició el debate mediante una descripción de la realidad legislativa actual en Cataluña: la ausencia de ley electoral a pesar del imperativo implícito en el Estatut. Seco, analizó también distintos sistemas electorales de nuestro entorno (los modelos irlandés y alemán) que podrían servir como modelo para formar una futura ley electoral catalana, que combinara dichos modelos con un sistema de diputados con distintos pesos.
El Profesor Joan Botella hizo alusión al Informe que elaboraron para la Generalitat en 2007 entre varios académicos y expertos con el objetivo de buscar el sistema más adecuado para aplicar en Catalunya. En dicho informe primaron los principios de participación, representatividad y transparencia, así como los de viabilidad política y técnica (utilizando el ejemplo del modelo irlandés, el cual contiene diversas dificultades técnicas en cuanto a la gestión de  resultados).
En dicho informe se planteaban métodos para promover la participación y la transparencia como, por ejemplo, la obligatoriedad de debates, la revisión de la normativa referente a la contabilidad de los partidos, o la creación de una Sindicatura Electoral.
Octavi Grau refirió diversos ejemplos históricos de cambio de sistema electoral y de cómo estos pueden afectar a los resultados y dar sorpresas, en función de la adaptabilidad de los partidos al nuevo sistema. Llamó la atención sobre la desafección de los ciudadanos respecto a los políticos y presentó una serie de medidas que actualmente se aplican en distintos países (principalmente del mundo anglosajón), que fomentan el control ciudadano sobre la política, así como la necesidad de los partidos de rendir cuentas.
También describió el particular modelo escocés en el que se dan papeletas dobles (una para elegir partido y otra para elegir a la persona) y de como esto afecta positivamente a la relación entre representante y representado.

En las réplicas, se debatió sobre los posibles mecanismos mediante los que superar las paradojas de funcionamiento del sistema irlandés, sobre la profunda desafección política en este país y sobre la necesidad de que la ciudadanía se involucre en la construcción de un nuevos sistema electoral y que dicha tarea no quede solo en manos de académicos o políticos.
Personas de entre el publico cuestionaron las razones por las que no se ha legislado aun un sistema electoral catalán y la resignación ciudadana ante ello, encontrándose una posible causa en la externalización de la moral propia de los países de tradición católica.
lunes, 13 de febrero de 2012

Xerrada-debat sobre la llei electoral catalana

 Aquest proper dijous, a les set de la tarda, al CC Pati Llimona, tindrà lloc  la quarta xerrada debat del cicle organitzat pel grup RSE15M. En aquesta ocasió, es tractarà la llei electoral catalana, tema candent en l’agenda política actual.
Podrem escoltar les propostes de dos grups que treballen per aconseguir aquesta llei. Es tracta d'Acció per la Democràcia (que serà representada per Octavi Grau) i Ciutadans pel Canvi (que seràn representats per Joan Botella). 
A la taula acompanyarà als ponents un membre del Centre de Treball i Documentació, Josep Maria Reniu (cap d'estudis de Ciència Política i Administració de la Universitat de Barcelona, i professor de Ciència Política al mateix centre), especialista en el sistema electoral català. Ens aportarà un punt de vista informat, crític i neutral sobre las opinions referides pels dos grups anteriorment mencionats.
Tanmateix, un membre del grup per la Reforma del Sistema Electoral 15M, Daniel Seco,  s'encarregarà d'analitzar les propostes presentades i dinamitzar el debat. Un debat que, com sempre, s'obrirà al públic assistent.


- Acció per la democràcia (http://www.accioperlademocracia.org/) s'autodefineixen com "una associació que té com a objectiu millorar la qualitat de la nostra Democràcia i acostar la política als ciutadans. Per això, aplega a totes les persones que creuen important que s'introdueixi l'elecció directa de diputats i regidors a la normativa electoral de Catalunya".
- Ciutadans pel Canvi (http://www.pelcanvi.org/) Aquesta entitat va presentar al Parlament una ILP de Llei electoral de Catalunya on es proposa un sistema electoral basat en aquests principis: més capacitat de decisió als electors, més proporcional, que premiï la participació i, finalment, que sigui més transparent.

viernes, 10 de febrero de 2012

Discursia

 


CATALÀ    Amb anterioritat vam mostrar l’espai web quehacendlosdiputados des d'on s'ofereix informació detallada sobre les sessions del congrés i sobre els polítics que hi participen. Un projecte similar és www.discursia.com, un directori on s’hi recull informació i contacte dels diputats i diputades del congrés.

CASTELLANO   Anteriormente mostramos el espacio web quehacenlosdiputados, donde se ofrece información detallada sobre las sesiones del congreso y los políticos que participan en ellas. Un proyecto similar es www.discursia.com, un directorio donde se recoge información y contacto de los diputados y diputadas del congreso.

miércoles, 1 de febrero de 2012

El vot d'aprovació


CATALÀ   Des de la facultat de ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i en concret, des de l’àrea d’estadística, ens arriba aquest breu estudi entorn al vot  d’aprovació (és a dir, un sistema de vot en que cada elector pot escollir múltiples candidats) aplicat a les eleccions del passat 20N.
L’estudi qüestiona la representativitat del sistema de vot vigent a l’estat espanyol, el vot uninominal (que consisteix en que cada elector tan sols pot votar un sol candidat), enfront de l’alternativa del vot d’aprovació, probablement més justes a l’hora de reflectir les preferències reals de l’electorat.

CASTELLANO   Desde la facultad de ciencias de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), i en concreto, desde el área de estadística, nos llega este breve estudio entorno al voto de aprobación (aquel sistema de voto en el que cada elector puede escoger múltiples candidatos) aplicándolo a las elecciones del pasado 20 de noviembre.
El estudio cuestiona la representatividad del sistema vigente hoy en el estado español, el voto uninominal (en el que cada elector sólo puede escoger un candidato), frente a la alternativa del voto de aprobación, quizás más justo a la hora de retratar la preferencias reales del electorado.
(el texto está sólo en catalán)