lunes, 20 de febrero de 2012

Resum de la xerrada sobre llei electoral catalana


CATALÀ   El passat dijous 16 de febrer, al Centre Cívic Pati Llimona es convocà la quarta xarrada del cicle organizat pel grup de treball de Reforma del Sistema Electoral 15M, que va tractar la Llei electoral catalana. 
Hi participaren com a ponents Joan Botella, com a representant de Ciutadans pel Canvi; Octavi-August Grau, membre del grup Acció per la Democràcia; i Daniel Seco, membre del grup organitzador.

Daniel Seco va iniciar el debat amb una descripció de la realitat legislativa actual a Catalunya: l’absència d’una llei electoral pròpia malgrat és un imperatiu implícit a l’Estatut. Seco, analitzà també diversos sistemes electorals del nostre entorn (els models irlandès i alemany) que podrien servir com a model per formar una futura llei electoral catalana, que combinés aquests models amb un sistema de diputats amb diferent pes.
El professor Joan Botella va fer al·lusió a l’Informe que elaboraren per la Generalitat el 2007 diversos acadèmics i experts amb l’objetiu de buscar el sistema més adequat per aplicar a Catalunya. En aquest informe hi primaren els principis de participació, representativitat i transparència, així com la de viabilitat política i tècnica (utilitzant l’exemple del model irlandès, el qual conté diverses dificultats tècniques respecte a la gestió de resultats).
Botella es referí a diferents mètodes per promoure la participació i la transparència com, por ejemplo, la obligatorietat de debats, la revisió de la normativa referent a la contabilitat dels partits, o la creació d’una Sindicatura Electoral.
Octavi Grau referí diversos exemples històrics de canvi de sistema electoral i de com aquests poden afectar als resultats electoral de forma sorprenent, en funció de l’adaptabilitat dels partits al nou sistema. Va cridar l’atenció sobre la desafecció dels ciutadans respecte els polítics i va presentar una sèrie de mesures que actualment s’apliquen a diversos països (principalment del món anglosaxó), que fomenten el control ciutadà sobre la política, així com la necessitat dels partits de rendir comptes.
També va descriure el particular model escocès en el que hi ha papeletes dobles (una para escollir al partit i l’altra per escollir a la persona) i de com això afecta positivament a la relació entre representant i representat.

A les rèpliques, es debatí sobre els possibles mecanismes mitjançant els quals superar las paradoxes de funcionament del sistema irlandès, sobre la profunda desafecció política d’aquest país i sobre la necessitat de que la ciutadanía participi en el procés de definició  del sistema electoral de manera que aquesta tasca no quedi només en mans d’acadèmics o polítics.
Personas d’entre el públic varen qüestionar les raons per les quals no s’ha legislat encara un sistema electoral català i la resignació ciutadana al respecte, trobant una possible causa en la externalització de la moral pròpia de los països de tradició catòlica.CASTELLANO    El pasado jueves 16 de febrero, tuvo lugar en el Centro Cívico Pati Llimona la cuarta charla del ciclo organizado por el grupo de trabajo de Reforma del Sistema Electoral 15M, que versó entorno a la "Ley electoral catalana”. 
Participaron como ponentes Joan Botella, como representante de Ciutadans pel Canvi; Octavi-August Grau, miembro de Acció per la Democràcia; y Daniel Seco, miembro del grupo organizador. 

Daniel Seco inició el debate mediante una descripción de la realidad legislativa actual en Cataluña: la ausencia de ley electoral a pesar del imperativo implícito en el Estatut. Seco, analizó también distintos sistemas electorales de nuestro entorno (los modelos irlandés y alemán) que podrían servir como modelo para formar una futura ley electoral catalana, que combinara dichos modelos con un sistema de diputados con distintos pesos.
El Profesor Joan Botella hizo alusión al Informe que elaboraron para la Generalitat en 2007 entre varios académicos y expertos con el objetivo de buscar el sistema más adecuado para aplicar en Catalunya. En dicho informe primaron los principios de participación, representatividad y transparencia, así como los de viabilidad política y técnica (utilizando el ejemplo del modelo irlandés, el cual contiene diversas dificultades técnicas en cuanto a la gestión de  resultados).
En dicho informe se planteaban métodos para promover la participación y la transparencia como, por ejemplo, la obligatoriedad de debates, la revisión de la normativa referente a la contabilidad de los partidos, o la creación de una Sindicatura Electoral.
Octavi Grau refirió diversos ejemplos históricos de cambio de sistema electoral y de cómo estos pueden afectar a los resultados y dar sorpresas, en función de la adaptabilidad de los partidos al nuevo sistema. Llamó la atención sobre la desafección de los ciudadanos respecto a los políticos y presentó una serie de medidas que actualmente se aplican en distintos países (principalmente del mundo anglosajón), que fomentan el control ciudadano sobre la política, así como la necesidad de los partidos de rendir cuentas.
También describió el particular modelo escocés en el que se dan papeletas dobles (una para elegir partido y otra para elegir a la persona) y de como esto afecta positivamente a la relación entre representante y representado.

En las réplicas, se debatió sobre los posibles mecanismos mediante los que superar las paradojas de funcionamiento del sistema irlandés, sobre la profunda desafección política en este país y sobre la necesidad de que la ciudadanía se involucre en la construcción de un nuevos sistema electoral y que dicha tarea no quede solo en manos de académicos o políticos.
Personas de entre el publico cuestionaron las razones por las que no se ha legislado aun un sistema electoral catalán y la resignación ciudadana ante ello, encontrándose una posible causa en la externalización de la moral propia de los países de tradición católica.