miércoles, 1 de febrero de 2012

El vot d'aprovació


CATALÀ   Des de la facultat de ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i en concret, des de l’àrea d’estadística, ens arriba aquest breu estudi entorn al vot  d’aprovació (és a dir, un sistema de vot en que cada elector pot escollir múltiples candidats) aplicat a les eleccions del passat 20N.
L’estudi qüestiona la representativitat del sistema de vot vigent a l’estat espanyol, el vot uninominal (que consisteix en que cada elector tan sols pot votar un sol candidat), enfront de l’alternativa del vot d’aprovació, probablement més justes a l’hora de reflectir les preferències reals de l’electorat.

CASTELLANO   Desde la facultad de ciencias de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), i en concreto, desde el área de estadística, nos llega este breve estudio entorno al voto de aprobación (aquel sistema de voto en el que cada elector puede escoger múltiples candidatos) aplicándolo a las elecciones del pasado 20 de noviembre.
El estudio cuestiona la representatividad del sistema vigente hoy en el estado español, el voto uninominal (en el que cada elector sólo puede escoger un candidato), frente a la alternativa del voto de aprobación, quizás más justo a la hora de retratar la preferencias reales del electorado.
(el texto está sólo en catalán)