viernes, 25 de noviembre de 2011

Comunicado del Grupo R.S.E. del 15M de Barcelona sobre los resultados de las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011 CATALÀ   En les eleccions generals del passat diumenge 20 de novembre, s'ha produït una desviació important del recolzament dels electors per a cada partit. Políticament, el ciutadà pres la seva confiança al PSOE, però no l'ha donada al PP, ja que dels 4.500.000 vots que ha perdut el PSOE, el PP només n'ha guanyat 600.000. Així, com a conseqüència de l'aplicació del sistema electoral vigent, la reducció de vots del PSOE i PP en conjunt no s'ha traduït en l'aparició d'una alternativa amb la possibilitat de guanyar les eleccions en un futur, sinó que s'ha traduït en una fragmentació del vot. Aquesta fragmentació ha aportat pocs diputats per als partits minoritaris i una majoria absoluta pel PP, cosa que no es correspon al mateix sentit profund del vot. Entre altres coses, això és conseqüència  de mantenir, tal com diu la Constitució, un sistema de circumscripcions per províncies, ja que hi ha una trentena de províncies (més Ceuta i Melilla) on els resultats electorals es dirimeixen en realitat pel sistema de majories, en lloc del proporcional tal com també mana la Constitució.

Les úniques excepcions a aquesta realitat són el cas del País Basc i Catalunya, que posen de manifest la seva personalitat pròpia i la traducció electoral de la seva pluralitat política (no hi ha cap partit que passi del 30% dels vots en aquestes comunitats).

També cal assenyalar l'important increment del vot en blanc (+16%), del vot nul (+92%), de l'abstenció (+6%) i fins i tot dels vots a la candidatura d'Escons en Blanc (+588%), fet que demostra que en els darrers quatre anys hi ha hagut un major distanciament entre el ciutadà i les institucions polítiques.

Finalment, volem assenyalar també que les limitacions legals establertes durant la campanya electoral constitueixen un corsé per l'expressió democràtica dels ciutadans i dels partits de manera inacceptable. Proposem per les futures campanyes electorals que es defineixin més pel debat i menys per la propaganda.CASTELLANO   En las elecciones generales del pasado domingo 20 de noviembre, se ha producido una desviación importante del apoyo de los electores a cada partido. Políticamente, el ciudadano ha quitado su confianza en el PSOE, pero no la ha dado al PP, ya que de los 4.500.000 votos que ha perdido el PSOE, el PP sólo ha ganado 600.000. De este modo, como  consecuencia de la aplicación del sistema electoral vigente, la reducción de votos del PSOE y del PP en conjunto no se ha traducido en la aparición de alternativas con posibilidades de ganar las elecciones en el futuro, sino que se ha traducido en una fragmentación del voto. Dicha fragmentación ha aportado pocos diputados a los partidos minoritarios y una mayoría absoluta para el PP, cosa que no se corresponde con  el sentido mismo del voto. Entre otras cosas, esto es consecuencia de mantener, tal como dicta la Constitución, un sistema de circunscripciones por provincias, ya que hay una treintena de ellas (junto a Ceuta y Melilla) donde los resultados electorales se disuelven por el sistema de mayorías, en lugar del proporcional tal como también indica la Constitución.

Las únicas excepciones a esta realidad son los casos del País Vasco y Cataluña, que ponen de manifiesto su personalidad propia y la traducción electoral de su pluralidad política (no hay ningún partido que pase del 30% de los votos en ambas comunidades).

También cabe señalar el importante incremento del voto en blanco (+16%), del voto nulo (+92%), de la abstención (+6%) e incluso de los votos para la candidatura de Escons en Blanc (+588%), hecho que demuestra que en los últimos cuatro años se ha dado un mayor distanciamiento entre el ciudadano y las instituciones políticas. 

Finalmente, queremos remarcar también que las limitaciones legales establecidas durante la campaña electoral constituyen un corsé para la expresión democrática de los ciudadanos y de los partidos de manera inaceptable. Proponemos para futuras campañas electorales que estas se definan más por el debate y menos por la propaganda.