viernes, 18 de noviembre de 2011

Datos abiertos – Gobierno abierto


CATALÀ   El dret a la lliure informació és condició indisepensable per la democràcies i per obrir més possibilitats de participació ciutadana.
 Partint de la filosofia de l’open data, han aparegut diverses iniciatives que seguint l’ètica de la lliure informació demanen noves formes de govern obert, democràtic, transparent i participatiu.

CASTELLANO    El derecho a la libre información es condición indispensable para la democracia y para abrir posibilidades de participación ciudadana.
 Partiendo de la filosofía del open data, han aparecido diversas iniciativas que siguiendo esta ética de la libre información piden nuevas formas de gobierno abierto, democrático, transparente y participativo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario